مرور فضانوردی

فضانوردی

دوتریوم چیست؟

دوتریوم، (D، یا 2H)، همچنین به نام هیدروژن سنگین، ایزوتوپ هیدروژن با هسته ای متشکل از یک پروتون و یک نوترون، که دو برابر جرم هسته هیدروژن معمولی (یک پروتون) است.

نیروی  هسته ای قوی چه می باشد؟

نیروی  هسته ای قوی، برهمکنش بنیادی طبیعت که بین ذرات زیراتمی ماده عمل می کند. نیروی قوی کوارک ها را در خوشه ها به یکدیگر متصل می کند تا ذرات زیر اتمی آشناتر مانند پروتون ها و نوترون ها را بسازد.

محیط بین ستاره ای چیست؟

محیط بین ستاره ای، منطقه ای بین ستارگان که حاوی ابرهای گسترده و پراکنده ای از گازها و ذرات جامد کوچک است. چنین مواد ضعیفی در محیط بین ستاره ای منظومه راه شیری، که زمین در آن قرار دارد، حدود 5 درصد از کل جرم کهکشان را تشکیل می دهد.

مقیاس زمانی زمین شناسی چیست؟

مقیاس زمانی زمین شناسی، فاصله زمانی وسیعی که تاریخ زمین شناسی زمین را از آن خودش کرده است. زمان رسمی زمین شناسی از آغاز دوران آرکئن (4.0 میلیارد تا 2.5 میلیارد سال پیش) شروع می شود و تا به امروز نیز ادامه دارد

مکانیک آماری چیست؟

مکانیک آماری، شاخه ای از فیزیک که اصول و رویه های آمار را با قوانین مکانیک کلاسیک و کوانتومی، به ویژه در زمینه ترمودینامیک ترکیب می کند.

کاوشگر نقشه‌بردار فروسرخ میدان وسیع

کاوشگر نقشه‌بردار فروسرخ میدان وسیع، ماهواره ایالات متحده است که اجرام نجومی را در طول موج های فروسرخ رصد می کند. در 14 دسامبر 2009 توسط یک پرتابگر دلتا II از پایگاه نیروی هوایی واندنبرگ در کالیفرنیا به مدار قطبی در 500 کیلومتری (310 مایل)…

متغیر دلتا قیفاووسی چیست؟

متغیر دلتا قیفاووسی، یکی از دسته‌ای از ستارگان متغیر که دوره‌های تغییرات آن (یعنی زمان یک چرخه) با درخشندگی آنها مرتبط است و بنابراین در اندازه‌گیری فواصل بین ستاره‌ای و بین کهکشانی مفید است.

قانون اسنل چیست؟

قانون اسنل، در اپتیک، رابطه ای بین مسیر طی شده توسط یک پرتو نور در عبور از مرز یا سطح جدایی بین دو ماده در تماس و ضریب شکست هر یک را شامل می شود