ماه گرفتگی چیست و چگونه رخ می دهد؟

خسوف چیست؟

ماه گرفتگی چیست و چگونه رخ می دهد؟

ماه گرفتگی چیست و چگونه رخ می دهد؟

هنگامی که زمین بین خورشید و ماه قرار میگیرد و سایه زمین ماه را میپوشاند ماه گرفتگی کامل رخ میدهد به عبارت دیگر به این حالت جفت شدن ماه و زمین و خورشید یا خسوف می گویند.برای مطالعه کامل مقاله تا انتها با مجله علمی آندرومدا مگ همراه باشید.

جفت شدن ماه و زمین و خورشید

ماه گرفتگی کامل زمانی رخ میدهد که خورشید و زمین و ماه در یک راستا قرار بگیرند و یک خط را با هم تشکیل دهند و در اصلاح به آن پیکر بندی مستقیم سه یا چند جرم آسمانی در یک سیستم گرانشی می باشد.

زمین جلوی نور خورشید را می گیرد

ماه نوری ندارد و از انعکاس نور خورشید استفاده میکند. در یک ماه گرفتگی کاملی که رخ میدهد زمین بین خورشید و ماه قرار میگیرد و مانع از رسیدن مستقیم نور خورشید به ماه میشود و خورشید سایه زمین را بر سطح ماه می اندازد.

قرار گیری خورشید و زمین و ماه در یک راستا

برای وقوع ماه گرفتگی، خورشید و زمین و ماه باید تقریبا در یک راستا قرار بگیرند در غیر این صورت زمین نمیتواند سایه ای بر سطح ماه بیندازد و ماه گرفتگی رخ نمیدهد.

وقتی خورشید و زمین و ماه در یک خط مستقیم قرار میگیرند، ماه گرفتگی به طور کامل رخ میدهد و درنتیجه ما شاهد یک ماه گرفتگی خواهیم بود و اگر فقط قسمت بیرونی سایه زمین ماه پوشانده شود ماه گرفتگی نیمه شمالی رخ میدهد.

بخش زمین در فضا بسیار فراتر از مدارماه قرار دارد البته این موضوع بدان معناست که آنتومبرا زمین هیچ نقشی در ماه گرفتگی ندارد.

چرا در بعضی ماه گرفتگی ها ماه به رنگ قرمز به نظر می رسد؟

حتی اگر زمین در طول ماه گرفتگی کامل مانع از رسیدن مستقیم نور خورشید به سطح ماه شود ماه نیز با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است این به این دلیل است که جو زمین نور خورشید را خم میکند و به طور غیر مستقیم سطح ماه را روشن میکند.

وقتی نور خورشید از جو زمین عبور میکند به سطح زمین خم میشود و بخشی از آنها رنگ هایی با طول موج کوتاه تر و پراکنده را ایجاد میکند البته برخی رنگ ها با طول موج بلند تر مانند نارنجی و قرمز از جو عبور میکنند . البته نور بار دیگر به بخش ماه گرفتگی کامل میرسد و بدین ترتیب ما شاهد رنگ های نارنجی مایل به قرمز خواهیم بود. به همین دلیل در بعضی مواقع ماه رنگ قرمزی هم چون خون بدن انسان به خود می گیرد.

از طريق آندرومدا مگ
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.