مرور کهکشان

کهکشان

رنگ و کاربردهای آن

رنگ به عنوان جنبه ای از اشیا تعریف می شود که به دلیل کیفیت های متفاوت نوری که از آنها منعکس یا ساطع می شود ایجاد می شود. برای دیدن رنگ، باید نور داشته باشید.

دوتریوم چیست؟

دوتریوم، (D، یا 2H)، همچنین به نام هیدروژن سنگین، ایزوتوپ هیدروژن با هسته ای متشکل از یک پروتون و یک نوترون، که دو برابر جرم هسته هیدروژن معمولی (یک پروتون) است.

مقیاس زمانی زمین شناسی چیست؟

مقیاس زمانی زمین شناسی، فاصله زمانی وسیعی که تاریخ زمین شناسی زمین را از آن خودش کرده است. زمان رسمی زمین شناسی از آغاز دوران آرکئن (4.0 میلیارد تا 2.5 میلیارد سال پیش) شروع می شود و تا به امروز نیز ادامه دارد

دیرینه اقلیم شناسی چیست؟

دیرینه اقلیم شناسی به مطالعه علمی شرایط اقلیمی اعصار زمین شناسی  در گذشته می پردازد. دیرینه اقلیم شناسان به دنبال توضیح تغییرات آب و هوایی برای تمام قسمت های زمین در طول هر دوره زمین شناسی معین، از زمان شکل گیری زمین هستند.

بیوگرافی رودولفو نری ولا

رودولفو نری ولا دانشمند و مهندس مکزیکی است و اولین شهروند مکزیکی است که به فضا پرواز کرده است. نری ولا مدرک مهندسی مکانیک و الکترونیک و تخصصش را در فناوری ارتباطات را از دانشگاه دولتی مکزیک در سال 1975 دریافت کرد.