مرور مقالات

مقالات

ثابت فیزیکی چیست؟

ثابت فیزیکی، هر یک از مجموعه ای از کمیت های نامتغیر اساسی که در طبیعت مشاهده شده و در معادلات نظری اساسی فیزیک ظاهر می شود.

بیوگرافی رودولفو نری ولا

رودولفو نری ولا دانشمند و مهندس مکزیکی است و اولین شهروند مکزیکی است که به فضا پرواز کرده است. نری ولا مدرک مهندسی مکانیک و الکترونیک و تخصصش را در فناوری ارتباطات را از دانشگاه دولتی مکزیک در سال 1975 دریافت کرد.