مرور سرگرمی

سرگرمی

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحدد

سازمان خواربار و کشاورزی (FAO)، قدیمی‌ترین آژانس تخصصی دائمی سازمان ملل متحد، که در اکتبر 1945 با هدف رفع گرسنگی و بهبود تغذیه و استانداردهای زندگی از طریق افزایش بهره‌وری کشاورزی تأسیس شد.

ژئوشیمی چیست؟

ژئوشیمی، رشته‌ای علمی که به فراوانی، توزیع و تنوع عناصر شیمیایی زمین و ایزوتوپ‌های آنها می‌پردازد.تا اوایل دهه 1940 ژئو شیمی عمدتا به تعریف عناصر در کانی ها و سنگ ها می پرداخت.

زندگی بر روی سیاره مشتری

وقتی انسان ها بالاخره به فضا سفر کنند، کجا زندگی خواهیم کرد؟ آیا ما هرگز قادر خواهیم بود غول های گازی مانند مشتری را مستعمره کنیم؟

فرانک بورمن فضانوردی آمریکایی

فرانک بورمن در 14 مارس سال 1928 در آمریکا متولد شد. او فضانورد آپولو 8 بود که به همراه جیمز آ لاول و ویلیام آندرس در دسامبر سال 1968 اولین پرواز را به دور ماه انجام دادند.

آیا دورنوردی امکان پذیراست؟

در حالی که دورنوردی و یا تله پورت فقط درداستان های علمی و تخیلی وجود دارد. باید گفت انجام دورنوردی در دنیای زیراتمی در حوزه مکانیک کوانتوم نیز امکان پذیر می باشد.

تکانه در فیزیک به چه معناست؟

تکانه در فیزیک به مفهوم حاصل ضرب جرم یک ذره و سرعت یک ذره بر میگردد البته تکانه یک مقدار برداری می باشد یعنی دارای جهت و اندازه می باشد و بنابر قانون دوم نیوتون سرعت تغییر حرکت یک جسم با نیروی وارد بر ذره آن برابر است.