ژئوشیمی چیست؟

مولفه ای مرتبط با شیمی و فیزیک

ژئوشیمی چیست؟

ژئوشیمی چیست؟

ژئوشیمی، رشته‌ای علمی که به فراوانی، توزیع و تنوع عناصر شیمیایی زمین و ایزوتوپ‌های آنها می‌پردازد.تا اوایل دهه 1940 ژئو شیمی عمدتا به تعریف عناصر در کانی ها و سنگ ها می پرداخت. برای مطالعه کامل مقاله با مجله علمی آندرومدامگ همراه باشید.

از آن زمان، محققان دامنه تحقیقات خود را به طور قابل توجهی گسترش داده اند، به عنوان مثال، بازیافت مداوم مواد تشکیل دهنده زمین را از طریق بخش های هیدروسفر و جو همراه با گسترش کف دریا، ساختن کوه ها و سایر فرآیندهای مربوط به پوسته زمین مطالعه می کنند. تحقیقات ژئوشیمیایی مدرن همچنین شامل مطالعه تبدیلات شیمیایی مواد بیولوژیکی در سنگ ها و جریان چرخه ای عناصر منفرد (و ترکیبات آنها) بین سیستم های زنده و غیر زنده را دربرمیگیرد.

از دهه 1960، حوزه‌های خاصی از تحقیقات ژئوشیمیایی با کیهان‌شناسی مرتبط شده‌اند، به عنوان مثال، مطالعه منشأ و فراوانی نسبی عناصر در منظومه شمسی، کهکشان راه شیری و کل جهان و ترکیب شیمیایی شهاب سنگ ها؛ و سن سنگ های زمینی و قمری را شامل می شود.

از طريق آندرومدا مگ
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.