کارکرد برق در فضا

انرژی الکتریکی

کارکرد برق در فضا

کارکرد برق در فضا

برق چیزی است که زندگی مان به آن وابسته است. باید درنظر داشته باشید که برق در فضا به طور کلی کارکرد خاصی دارد. بر روی زمین ما تقریبا در هر زمینه ای با برق سروکار داریم. مثلا شما باید برای روشن کردن کامپیوتر به برق نیاز داشته باشید ولی در فضا این مورد اینگونه است که برق از انرژی خورشیدی خواهد بود. به عنوان مثال تمامی فضاپیماها دارای یک سری پنل می باشند که می توانند از خورشید انرژی دریافت کنند. در مراحلی نیز این انرژی که انرژی خورشید نام دارد به الکتریسیته تبدیل می شود و قادر است تا کل انرژی فضا پیما را تامین کند. انرژی بدست آمده که از پنل های خورشیدی بدست می آید می تواند باتری فضاپیما را شارژ نماید، فضا پیما بسته به کارکردی که دارد می تواند جهت حرکت و ماندگاری در فضا از برق استفاده کند. باید در نظر داشته باشید که برق نوعی انرژی است و باید آن را در نظر بگیرید. همچنین بر روی زمین نیز ما از پنل های خورشیدی استفاده می کنیم. این پنل ها باز انرژی خورشیدی را در یافت می کنند و به سیستم های خاصی می رسانند که باید به آنها توجه داشته باشید چون مهم است و از اهمیت بالایی نیز برخوردار می باشد.

پرتو خورشید چگونه به ما می رسد؟

معمولا پرتو خورشید برای این که به ما برسد باید از خلا عبور کند. معمولا روش های انتقال جریان در فیزیک به سه صورت است. روش اول همرفت است و روش دوم تابش و همچنین روش سوم رسانش می باشد که پرتو خورشید از طریق جریان تابشی به زمین می رسد و باید آن را در نظر داشته باشید چون مهم است و از اهمیت بالایی نیز برخوردار می باشد.

نتیجه گیری

در این مقاله ما کارکرد برق در فضا را بررسی کردیم و جزییاتش را نیز مورد بررسی قرار دادیم باید بدانید که معمولا استفاده از پنل های خورشیدی در فضا باعث تولید جریان برق می شود و باید آن را در نظر داشته باشید چون مهم است و از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.