کلروفیل و یا سبزینه چه می باشد؟

کلروفیل گیاهان

کلروفیل و یا سبزینه چه می باشد؟

کلروفیل و یا سبزینه چه می باشد؟

کلروفیل و یا سبزینه، هر عضوی از مهمترین بخش رنگدانه های دخیل در فتوسنتز را شامل می شود، فرآیندی که طی آن انرژی نور از طریق سنتز ترکیبات آلی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود.برای مطالعه کامل مقاله با مجله علمی آندرومدامگ همراه باشید.

کلروفیل و یا سبزینه تقریباً در همه موجودات فتوسنتزی از جمله گیاهان سبز، سیانوباکترها و جلبک ها یافت می شود.کار کلروفیل این است که انرژی نور را جذب می کند. سپس این انرژی برای تبدیل دی اکسید کربن به کربوهیدرات  مورد استفاده قرار میگیرد.

کلروفیل به چندین شکل متمایز وجود دارد: کلروفیل های a و b عمده ترین انواع موجود در گیاهان عالی و جلبک های سبز هستند. کلروفیل های c و d اغلب با  کلروفیل a در جلبک های مختلف یافت می شوند. کلروفیل e نوعی نادر است که در برخی از جلبک های طلایی یافت می شود. و باکتری کلروفیل در باکتری های خاصی وجود دارد. در گیاهان سبز، کلروفیل در واحدهای دیسک مانند غشایی (تیلاکوئیدها) در اندامک هایی به نام کلروپلاست وجود دارد.

مولکول کلروفیل شامل یک اتم مرکزی منیزیم است که توسط یک ساختار حاوی نیتروژن به نام حلقه پورفیرین احاطه شده است. متصل به حلقه یک زنجیره جانبی کربن-هیدروژن طولانی است که به عنوان زنجیره فیتول شناخته می شود. تغییراتی که در این بخش رخ میدهد  به دلیل تغییرات جزئی گروه های جانبی خاص است. کلروفیل از نظر ساختار به طرز قابل توجهی شبیه هموگلوبین است، رنگدانه حامل اکسیژن که در گلبول های قرمز پستانداران و سایر مهره داران یافت می شود.

از طريق آندرومدا مگ
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.