شعاع اتمی چیست؟

مولفه ای در علم شیمی و فیزیک

شعاع اتمی چیست؟

شعاع اتمی چیست؟

شعاع اتمی نصف فاصله بین اتم های همسایه یکسان در بخش و شکل جامد یک عنصر را شامل می شود و یک اتم مرکزیت جامدی ندارد. برای مطالعه کامل مقاله با مجله علمی آندرومدامگ همراه باشید.

اما ممکن است به عنوان یک هسته مثبت ریز و متراکم در نظر گرفته شود که توسط ابر منفی پراکنده ای از الکترون ها احاطه شده است. مقدار شعاع اتمی به نوع پیوند شیمیایی که اتم ها در آن دخیل هستند (پیوند فلزی، یونی یا کووالانسی) بستگی دارد.

هنگامی که اتم های همسایه مانند کلرید سدیم یکسان نیستند، بخشی از فاصله مشاهده شده بین اتم ها به یک نوع اتم و بقیه به نوع دیگر اختصاص می یابد. شعاع فلزی اتم های سدیم که در یک تکه فلز سدیم به هم متصل شده اند بزرگتر از شعاع یونی سدیم در ترکیب کلرید سدیم است.

در کلرید سدیم، هر اتم سدیم یک الکترون از دست داده تا به یون سدیم (اتم باردار) با بار مثبت واحد تبدیل شود. از سوی دیگر، هر اتم کلر یک الکترون به دست آورده تا به یون کلرید با بار منفی واحد تبدیل شود. شعاع یونی کلر تقریباً دو برابر شعاع یک اتم کلر خنثی است.

پیوند بین جفت اتم کلر در یک مولکول کلر و بین اتم های کربن در الماس نمونه هایی از پیوندهای کووالانسی هستند. در این موارد و موارد مشابه، شعاع اتمی به عنوان شعاع کووالانسی تعیین می شود.

فواصل بین اتم ها و یون ها به طور بسیار دقیقی تعیین شده است، به عنوان مثال، با تجزیه و تحلیل پراش اشعه ایکس کریستالها نشان داده شده که شعاع های اتمی معمولی دارای مقادیری در حدود یک یا دو واحد آنگستروم هستند.

از طريق آندرومدا مگ
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.