ستاره کوتوله سرخ چیست و چه ویژگی هایی را دارا می باشد

کوچکترین ستاره

ستاره کوتوله سرخ چیست و چه ویژگی هایی را دارا می باشد

ستاره کوتوله سرخ چیست و چه ویژگی هایی را دارا می باشد

ستاره کوتوله سرخ که ستاره کوتوله M و یا ستاره نوع M نامیده می شود بیشتر نوع ستاره در هستی را دارا می باشد و کوچکترین نوع ستاره ای است که هیدروژن درونش در حال سوختن است. برای مطالعه کامل مقاله تا انتها با مجله علمی آندرومدا مگ همراه باشید.

جرم ستاره کوتوله سرخ 0.08 تا0.6  برابر خورشید را داراست اجسام کوچکتر از ستاره گان کوتوله سرخ ستارگان کوتوله قهوه ای نامیده میشوند  ستارگان سبک تر تعدادشان بیشتر از ستارگان سنگین تر است و بنابراین کوتوله های سرخ بیشترین نوع ستاره را دارا می باشند در کهکشان راه شیری حدود سه چهارم ستاره ها ستارگان کوتوله سرخ هستند.

ستارگانی که از طریق همجوشی هسته ای هیدروژن می سوزانند بر اساس دما به هفت طیف تقسیم می شوند  البته این ستارگان در نمودار هرتسپرونگ راسل نیز قرار میگیرند البته ستارگان کوتوله سرخ جز کم نور ترین ستارگان هستند و در خشندگی آنها از 0.0001 تا 0.1 برابر خورشید است. عمر ستارگان کوچکتر از ستارگان بزرگتر بیشتر است در حالی که عمر ستارگانی همچون خورشید به 10 میلیارد سال هم می رسد و عمر ستارگان کوتوله سرخی که سنگین هستند ده ها میلیارد سال می باشد و کوچکترین آنها تریلیون ها سال عمر میکنند .

در تکامل کوتوله های سرخ ما شاهد عبور از مرحله غول سرخ نخواهیم بود و چون جریان همرفتی کل ستاره را در بر میگیرد هیدروژن دائما در نواحی بیرون هسته ستاره در حال گردش می باشد. ستارگانی مانند خورشید که این طور نیستند 10 درصد هیدروژن شان که داخل هسته اشان قرار دارد سوزانده میشود. به دلیل درخشندگی کم، کمربند حیات کوتوله سرخ بسیار نزدیک به خود ستاره است البته سیاره ای نیز در آن منطقه هر چند هفته به دور کوتوله سرخ میچرخد چنین سیاره ای سیاره پروکسیما قنطورس بی می باشد که در سال 2016 به عنوان نزدیکترین ستاره به خورشید به عنوان پروکسیما قنطورس کشف گردید.

از طريق آندرومدا مگ
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.