ظرفیت گرمایی چیست؟

مولفه ای مربوط دما

ظرفیت گرمایی چیست؟

ظرفیت گرمایی چیست ؟

ظرفیت گرمایی، نسبت گرمای جذب شده توسط یک ماده به تغییر دما را شامل می شود. برای مطالعه کامل مقاله با مجله علمی آندرومدامگ همراه باشید.

معمولاً به عنوان کالری در درجه بر حسب مقدار واقعی ماده در نظر گرفته شده، معمولاً یک مول (وزن مولکولی بر حسب گرم) بیان می شود. ظرفیت گرمایی بر حسب کالری در گرم را گرمای ویژه می گویند. تعریف کالری بر اساس گرمای ویژه آب است که به عنوان یک کالری در درجه سانتیگراد تعریف می شود.

در علم فیزیک ما مولفه های زیادی داریم. تمامی مولفه ها زیر مجموعه علم فیزیک هستند که در بعضی مواقع با علم ریاضی نیز در ارتباط می باشند. در صورتی که این مولفه ها با ریاضیات ترکیب شوند می توان از آنها به بهترین نحو استفاده کرد. این موضوع نیز یکی از همین مولفه ها می باشد که هم در علم شیمی و هم در علم فیزیک کاربرد دارد.

دانشمندان همیشه ظرفیت گرمایی را جز مولفه های مهم به حساب می آوردند. این مقدار می تواند هم برای یخ به کار رود و هم برای هر جسمی که در یک واکنش و تعادل گرمایی واکنش های خاصی نشان میدهد. ظرفیت گرمایی با علامت C  نشان داده میشود. که همیشه در امتحانات برای هر ماده خاص یک مورد تعادل گرمایی در مسئله فیزیک و یا شیمی داده می شود

در دماهای به اندازه کافی بالا،  این مقدار در هر اتم برای همه عناصر یکسان است. برای فلزات با وزن اتمی بالاتر، این تقریب از قبل در دمای اتاق خوب است و قانون دولون – پتی را ایجاد می کند. برای سایر مواد،  این مورد و تغییرات دمایی آن به تفاوت در سطوح انرژی اتم ها (حالت های کوانتومی موجود) بستگی دارد. ظرفیت‌های حرارتی با کالری‌سنج‌های مختلف اندازه‌گیری می‌شوند و با استفاده از فرمول‌بندی قانون سوم ترمودینامیک، اندازه‌گیری‌های ظرفیت گرمایی به عنوان وسیله‌ای برای تعیین آنتروپی مواد مختلف مهم شد.

از طريق آندرومدا مگ
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.