آشنایی با معادله دریک

تمدن های پیشرفته

آشنایی با معادله دریک

آشنایی با معادله دریک

معادله دریک معادله ایست که ادعا دارد مولفه N به طور کلی تعداد تمدن های پیشرفته را در کهکشان راه شیری به عنوان یک تابع بر اساس عوامل نجومی و بیولوژیکی و روانشناختی نشان میدهد.برای مطالعه کامل مقاله تا انتها با مجله عملی آندرومدا مگ همراه باشید.

این معادله توسط اخترفیزیکدان آمریکایی به نام فرانک دریک ابداع گردید و برای اولین بار در سال 1961در کنفرانسی که در مورد بررسی هوش فرازمینی بود موارد بحث قرار گرفت و این معادله به صورت زیر است:

که در آن ضریب مقدار میانگین سرعت تشکیل ستاره ها در کهکشان را نشان میدهد. مقدار نیز کسری از ستارگانی را نشان میدهد که در منظومه های سیاره ای قرار دارند. مقدار تعداد سیاراتی را نشان میدهد که از نظر اکولوژیکی برای زندگی مناسب هستند. مقدار نیز کسری از سیاراتی را نشان میدهد که زندگی در آنها وجود دارد.

مقدار کسری از سیارات را نشان میدهد که تمدن هوشمند در آنها وجود دارد. مقدار کسری از سیارات را نشان میدهد که تمدن های هوشمند آنها از طریق امواج رادیویی قادر به ارتباطات میان ستاره ای هستند. مقدار L نیز میان طول عمر چنین تمدن های پیشرفته ای را نشان میدهند  در بهترین حالت مقادیر زیر نسبت به این معادله بدست آمده اند:

F نیز برابر 1 و مقدار نیز برابر 0.01 می باشد بنابراین مقدار  نیز بدست می آید. بر این اساس، اگر تمدن‌ها به طور مشخص خود را ظرف یک دهه پس از دستیابی به نجوم رادیویی، که به عنوان نشانگر تمدن پیشرفته در نظر گرفته می‌شود، نابود کنند پس N برابر 1 خواهد بود، و و در این صورت هیچ حیات فرازمینی ای وجود نخواهد داشت که محققان بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند از طرف دیگر اگر یک درصد تمدن های پیشرفته به تکنولوژی های پیشرفته دست یابند آنگاه N = 1,000,000 خواهد بود و در این صورت نزدیکترین تمدن پیشرفته به ما چند صد سال نوری از ما فاصله خواهد داشت.

از طريق آندرومدا مگ
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.