مرور چندرسانه ایی

چندرسانه ایی

تقارن نسبت به زمان

تقارن نسبت به زمان، در فیزیک، عملیات ریاضی جایگزینی عبارت زمان با منفی آن در فرمول ها یا معادلات به طوری که آنها رویدادی را توصیف می کنند که در آن زمان به عقب حرکت می کند یا همه حرکات معکوس می شوند

تقطیر چیست؟

تقطیر، فرآیندی است که شامل تبدیل مایع به بخار می شود که متعاقباً به شکل مایع متراکم می شود. زمانی که بخار کتری به صورت قطرات آب مقطر روی سطحی سرد رسوب می‌کند، در ساده‌ترین حالت خود نشان داده می‌شود.

مقیاس زمانی زمین شناسی چیست؟

مقیاس زمانی زمین شناسی، فاصله زمانی وسیعی که تاریخ زمین شناسی زمین را از آن خودش کرده است. زمان رسمی زمین شناسی از آغاز دوران آرکئن (4.0 میلیارد تا 2.5 میلیارد سال پیش) شروع می شود و تا به امروز نیز ادامه دارد

مکانیک آماری چیست؟

مکانیک آماری، شاخه ای از فیزیک که اصول و رویه های آمار را با قوانین مکانیک کلاسیک و کوانتومی، به ویژه در زمینه ترمودینامیک ترکیب می کند.

متغیر دلتا قیفاووسی چیست؟

متغیر دلتا قیفاووسی، یکی از دسته‌ای از ستارگان متغیر که دوره‌های تغییرات آن (یعنی زمان یک چرخه) با درخشندگی آنها مرتبط است و بنابراین در اندازه‌گیری فواصل بین ستاره‌ای و بین کهکشانی مفید است.

پیش ستاره و جزییات آن چیست؟

ستاره ها از ابرهای گازی در فضا شروع به شکل گیری می کنند. دمای سرد و چگالی بالا (در مقایسه با جاهای دیگر در فضا، اما به عنوان خلاء روی زمین در نظر گرفته می شود) این ابرها به گرانش اجازه می دهد بر فشار حرارتی غلبه کند و فروپاشی گرانشی را آغاز…

گران روی چیست؟

 گران روی، مقاومت یک سیال (مایع یا گاز) در برابر تغییر شکل، یا حرکت بخش های مجاور نسبت به یکدیگر را شامل می شود.  گران روی نشان دهنده مخالفت با جریان است.

فیبرهای نوری چه هستند؟

فیبر نوری به علم انتقال داده، صدا و تصاویر با عبور نور از فیبرهای نازک و شفاف گفته می شود. در ارتباطات راه دور، فناوری فیبر نوری عملاً جایگزین سیم مسی در خطوط تلفن مسافت طولانی شده است و از آن برای اتصال رایانه ها در شبکه های محلی استفاده…

قانون اسنل چیست؟

قانون اسنل، در اپتیک، رابطه ای بین مسیر طی شده توسط یک پرتو نور در عبور از مرز یا سطح جدایی بین دو ماده در تماس و ضریب شکست هر یک را شامل می شود