فوتون ذره ای زیر اتمی

ذره زیر اتمی

فوتون ذره ای زیر اتمی

فوتون ذره ای زیر اتمی

فوتون که بخش کوانتومی نور نیز نامیده می شود، یک بسته انرژی تابش الکترومغناطیسی می باشد که در دقیقه تابش می شود. برای مطالعه کامل مقاله با مجله علمی آندرومدامگ همراه باشید.

این مفهوم در سال 1905 توسط آلبرت انیشتین در خصوص پدیده فوتو الکتریک در بسته های انرژی گسسته در انتقال نور توضیح داده شد.

بیش از این فیزیکدان آلمانی در سال 1900 به نام ماکس پلانک گفته بود که تششعات گرمایی از واحدهای متمایز و یا کوانتومی ساطع و جذب می شوند. این مفهوم پس از بررسی آرتور کامپتون در سال 1923 در خصوص ماهیت جسمی اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفته است.

اصطلاح فوتون  تا سال 1926 مورد استفاده قرار نگرفته است و انرژی فوتون نیز به فرکانس تابش بستگی دارد. فوتون های مربوط به تمام انرژی ها از پرتو گام و ایکس تا نور مریی و امواج مادون قرمز و امواج رادیویی کم انرژی را شامل می شود.

همه فوتون ها با سرعت نور حرکت میکنند. در میان ذرات زیر اتمی مثل فوتون ها، ذراتی به نام بوزون هستند که بارالکتریکی یا جرم سکون ندارند و یک واحد اسپین دارند، آنها دارای ذرات میدانی هستند که تصور می شود حامل میدان الکترومغناطیسی نیز می باشند.

از طريق آندرومدا مگ
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.