علم اقیانوس شناسی به چه معنا می باشد؟

مطالعه اقیانوس ها

علم اقیانوس شناسی به چه معنا می باشد؟

علم اقیانوس شناسی به چه معنا می باشد؟

علم اقیانوس شناسی یک رشته علمی است که تمامی موارد حوضه اقیانوس ها و دریاهای جهان را  مورد مطالعه قرار میدهد و خواص فیزیکی و شیمیایی دریاها و اقیانوس ها و بخش های زمین شناسی و حیات موجود در اقیانوس ها را بررسی می کند. برای مطالعه کامل مقاله تا انتها با مجله علمی آندرومدا مگ همراه باشید.

به طور کلی رشته اقیانوس شناسی به چهار شاخه جداگانه ولی مرتبط تقسیم می شود که عبارتند از: اقیانوس شناسی فیزیکی و اقیانوس شناسی شیمیایی و زمین شناسی دریایی و اکولوژی دریایی را شامل می شود. اقیانوس شناسی فیزیکی خواص آب دریا از قبیل دما و چگالی و فشار و خواص حرکتی آب دریا مثل امواج و جریانات جزر و مدی را به همراه برهم کنش آب های اقیانوسی و جوی را مورد مطالعه قرار میدهد.

اقیانوس شناسی شیمیایی ترکیب آب دریا و چرخه های بیوشیمیایی آن را مورد مطالعه قرار میدهد البته زمین شناسی دریایی نیز ساختار و ویژگی های تکاملی اقیانوس را بررسی میکند  در اکولوژی دریایی نیز متخصصین به مطالعه گیاهان و جانوران دریایی و چرخه های زندگی آنها و غذای آنها می پردازند.

همان طور که مطرح شد اقیانوس شناسی شامل این چند شاخه می باشد تحقیقات انجامی در حوزه اقیانوس شناسی مستلزم نمونه برداری از آب دریا و زندگی دریایی جهت مطالعه و تحقیق و بررسی فرآیند های اقیانوسی با هواپیما  و ماهواره در مدار زمین و بررسی پوسته زمین از طریق حفاوری در اعماق دریا را شامل می شود. داشتن آگاهی و دانش بیشتر متخصصین در حوزه اقیانوس شناسی باعث می شود تا آنها بتوانند برخی موارد را با دقت پیش بینی کنند به عنوان مثال تغییرات آب و  وهوایی در طولانی مدت و بهره برداری از منابع زمین این حوزه را شامل می شود.

اقیانوس شناسی به تاثیر آلاینده ها بر آب های اقیانوس و حفظ کیفیت آب های اقیانوسی در مواجه با برخی فرآیندها نیز می پردازد.

از طريق آندرومدا مگ
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.