اسطرلاب چه کاربردهایی دارد

صفحه ای از کره سماوی

اسطرلاب چه کاربردهایی دارد

اسطرلاب چه کاربردهایی دارد

اسطرلاب، ابزار علمی اولیه ای است که برای محاسبه مقدار زمان و برای مشاهدات علمی استفاده می شده است.یک اسطرلاب پلان کره ای، منجمان را قادر می سازد تا موقعیت خورشید و ستارگان برجسته را با توجه به افق و نصف النهار محاسبه کنند.برای آشنایی کامل با کاربرهای اسطرلاب تا انتهای مقاله با مجله آندرومدا مگ همراه باشید.

این اسطرلاب دارای صفحه ای از کره سماوی و محافل اصلی  آن یعنی  بخش هایی که نمایانگر دایرةالبروج، استوای سماوی و مناطق گرمسیری سرطان و برج جدی هستند، را نشان میدهد. به دلیل وجود چنین ویژگی هایی، اسطرلاب پلان کره ای را می توان نوعی کامپیوتر آنالوگ ابتدایی دانست.

اسطرلاب ها در قرن 6 به عرضه ظهور آمدند و به نظر می رسد که از اوایل قرون وسطی در اروپا و جهان اسلام مورد استفاده گسترده قرار گرفته اند. تقریباً در اواسط قرن پانزدهم، اسطرلاب ها توسط دریانوردان مورد استفاده قرار می گرفتند و در ناوبری فلکی مورد استفاده قرار گرفتند تقریباً در اواسط قرن پانزدهم، اسطرلاب ها توسط دریانوردان مورد استفاده قرار می گرفتند و در ناوبری فلکی مورد استفاده قرار گرفتند.

اسطرلاب پلان کره ای معمولی که منجمان قرون وسطی از 8 تا 46 سانتی متر (3 تا 18 اینچ) میتوانستند با آن اندزاه بگیرند و از فلزی مثل برنج ویا آهن ساخته شده بود. همچنین دارای چند بخش می باشد که دارای : یک صفحه پایه (اصلی) با شبکه ای از خطوط نشان دهنده است که مختصات سماوی را نشان میدهد.

یک دیسک باز به نام  (rete) با یک “نقشه” از ستاره ها ، از جمله بخش های دایره ای، که روی بخش اصلی اطراف یک گیره مرکزی متناظر با قطب آسمانی شمال می چرخد. و یک راستایاب (آلیداد) نیز  برای مشاهده اشیا در آسمان استفاده می شود. آلیداد امکان استفاده از اسطرلاب را برای نقشه برداری از برنامه ها فراهم کرده است – به عنوان مثال ، تعیین ارتفاع کوه را میتوان با استفاده از اسطرلاب حساب نمود. بیشتر اسطرلاب ها نیز دارای یک یا چند صفحه (که اقلیم و یا آب وهوا نامیده می شوند) که با خطوط مختصات برای عرض های جغرافیایی مختلف حک شده و بین بخش اصلی  و صفحه اسطرلاب قرار گرفته اند.

از طريق آندرومدا مگ
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.