آیا دورنوردی امکان پذیراست؟

پدیده ای جالب

آیا دورنوردی امکان پذیراست؟

آیا دورنوردی امکان پذیراست؟

در حالی که دورنوردی و یا تله پورت فقط درداستان های علمی و تخیلی وجود دارد. باید گفت انجام دورنوردی در دنیای زیراتمی در حوزه مکانیک کوانتوم نیز امکان پذیر می باشد. برای مطالعه کامل مقاله تا انتها با مجله علمی آندرومدامگ همراه باشید.

البته همه چیز شبیه آن چیزی نیست که در تلویزیون دیده می شود. در دنیای کوانتومی انتقال از راه دور مختص انتقال اطلاعات می باشد و ماده جابه جا نمی شود.

تله پورت کوانتومی شامل دو ذره دوردست و درهم تنیده است که در آن حالت ذره سوم فورا حالت خودش را به دو ذره در هم تنیده شده تله پورت میکند.

در سال های گذشته دانشمندان تایید کردند که حتی زمانی که فوتون ها از نظر فیزیکی به هم متصل نیستند، میتوان اطلاعات را بین فوتون ها روی تراشه های کامپیوتری منتقل کرد.  البته طبق تحقیقاتی که در دانشگاه روچستر و دانشگاه پردیو انجام شده است، ممکن است انتقال از راه دور بین الکترون ها نیز امکان پذیر باشد.

در یک سری تحقیقات انجام شده راه های جدیدی برای ایجاد برهم کنش های مکانیکی کوانتومی بین الکترون های دوردست کشف شده است.

دانشمندان در این مورد گفته اند که این تحقیق گام مهمی در بهبود محاسبات کوانتومی است و این پتانسیل را دارد که فناوری و پزشکی و علم را در سریعترین زمان متحول سازد.

دورنوردی کوانتومی و یا تله پورت کوانتومی به درهم تنیدگی کوانتومی نیز شناخته می شود. در هم تنیدگی یکی از مفاهیم اصلی و اساسی فیزیک کوانتوم است که در آن خوص یک ذره برای خواص ذره دیگری تاثیر میگذارند و این حتی زمانی که ذرات در فاصله جدا از هم باشند نیز رخ میدهد.

از طريق آندرومدا مگ
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.